ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Independent Media Education Center - IMEC (székhely: 1022 Budapest, Lévay u. 1-3., a továbbiakban: „IMEC”, „Szolgáltató”) képzéseket szervez többek között marketing és kommunikáció témakörökben, melyeket a résztvevők előzetes regisztráció alapján látogathatnak, továbbá működtet egyéb olyan programokat (pl. Álláskínáló és Gyakornoki Program), melyek során szintén kezel személyes adatokat.

Az IMEC elkötelezett személyes adatainak védelmében, ennek megfelelően végzi mind a regisztrációt, mind az egyéb programokba történő jelentkeztetést, és bizalmasan kezeli az ezek során megadott adatokat. 

Szolgáltató megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik, különös tekintettel az  az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletére (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), valamint az azt számos ponton módosító 2015. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire.

Az oktatási programra történő regisztrációval, illetve az adatok megadásával a jelentkezők adatai az IMEC adatbázisába kerülnek, kezelésüket és feldolgozásukat kizárólag az IMEC végzi. Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag az adott programhoz kapcsolódóan, a regisztrálók beazonosítására és értesítésére használja fel. Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

Az adatokat az IMEC az adott képzés zárultával törli az adatbázisából, kivéve azokban az esetekben, amikor a regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy adatait - kizárólag Szolgáltató további oktatási programjaival kapcsolatos tájékoztatás céljából - megőrizze. Harmadik fél számára ezeket az adatokat Szolgáltató semmilyen esetben nem adja át, illetve más célra nem használja. A regisztráló az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését e-mailen az info@imec.hu elérhetőségen.